flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Конкурсній комісії

Господарського суду Одеської області

_________________________________________,

 (прізвище, ім’я та по батькові кандидата у родовому відмінку)

який (яка) проживає за адресою: _____________

_________________________________________,

_________________________________________,

(номер контактного телефону)

e-mail ___________________@ ______________

           (заповнюється друкованими літерами)

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади
________________________________________________________________

з метою _________________________________________________________

    (зазначення основних мотивів щодо зайняття посади державної служби)

________________________________________________________________.

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (обрати та зазначити один із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

                                   (зазначити інший доступний спосіб)*

Додаток: резюме в довільній формі.

 

___ __________ 20___ р.                                                                  _____________

   (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної електронної пошти.

 

 

 

Для завантаження  :  Заява на конкурс 

 

 

Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)

___________________________________________________________
(найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника органу

або голови суду відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади”

/Вища кваліфікаційна комісія суддів України - для особи, яка виявила бажання стати суддею)

_______________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої
Законом  України “Про очищення влади”

Я,____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.**

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;***

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;***

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).***

____ ___________ 20__ р.                                                                             __________      
                                                                           
                                                  (підпис)

__________

*Заява пишеться особою власноручно.

**Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

***Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

 

 Для завантаження  :    Заява про проведення перевірки, передбаченої  Законом  України “Про очищення влади”

 Для завантаження  :    Особова картка держслужбовця