Задати питання
flag Судова влада України

Структура суду (схематичний вигляд)

       Відповідно до структури Господарського суду Одеської області суд очолює Петров Володимир Степанович.

      Повноваження голови суду

 

Заступником голови Господарського суду Одеської області є Власова Світлана Георгіївна.

Заступник голови Господарського суду Одеської області здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

      Повноваження заступника голови суду

 

Організаційне забезпечення діяльності господарського суду Одеської області здійснює апарат суду, який очолює керівник апарату - Вінцевська Олена Олегівна. Заступником керівника апарату є Мінаков Олександр Анатолійович.

 Апарат суду здійснює організаційне забезпечення роботи суду, який очолює керівник апарату. Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, інформує збори суддів про свою діяльність. Збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що має наслідком звільнення його з посади.

 Керівника апарату Господарського суду та його заступника призначає за погодженням голови відповідного суду на посаду та звільняє з посади начальник територіального управління Державної судової адміністрації в Одеській області.

Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі.

Апарат суду утворюють структурні підрозділи суду, що підпорядковуються голові суду та керівнику апарату суду, а саме:

Відділ документального забезпечення (канцелярія). Завдання та функції 

Відділ контролю та організаційного забезпечення керівництва суду. Завдання та функції 

Статистичний відділ. Завдання та функції 

Аналітично-інформаційний відділ. Завдання та функції 

Відділ управління персоналом. Завдання та функції 

Фінансово-економічного відділ. Завдання та функції 

Відділ державних закупівель та господарського забезпечення. Завдання та функції