Задати питання
flag Судова влада України

Інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду

Господарський суд Одеської області є спеціалізованим судом першої інстанції у системі судів загальної юрисдикції і розглядає справи, що виникають з господарських правовідносин, а також і інші справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

Господарський суд Одеської області має напрямком своєї діяльності суворе дотримання основних засад судочинства, захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин, сприяння зміцненню законності у сфері господарських відносин.

Здійснюючи правосуддя, суд є незалежним від будь-якого незаконного впливу, від органів законодавчої і виконавчої влади. Правосуддя здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу шляхом прийняття обов’язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов.  

 

Постанови Пленуму Висщого господарського суду України

Постанови Верховного Суду України

Інформаційні листи Висщого господарського суду України