flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила пропуску осіб до адміністративної будівлі, в якій знаходиться Південно-західний апеляційний господарський суд, Господарський суд Одеської області та Одеське регіональне відділення Національної школи суддів України, а також пропуск транспортних засобів на адміністративну територію будівлі

ПРАВИЛА
пропуску осіб до адміністративної будівлі, в якій розміщено

Південно-західний апеляційний господарський суд, Господарський суд Одеської області та Одеське регіональне відділення Національної школи суддів України, а також пропуск транспортних засобів на адміністративну територію будівлі

 

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають порядок пропуску осіб до адміністративної будівлі, в якій розміщено Південно-західний апеляційний господарський суд, Господарський суд Одеської області та Одеське регіональне відділення Національної школи суддів України, а також пропуск транспортних засобів на адміністративну територію будівлі, з метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в судах, забезпечення безпеки учасників судового процесу.

1.2. Пропуск осіб до адміністративної будівлі та приміщень судів, а також транспортних засобів на адміністративну територію будівлі (далі - пропускний режим) здійснюється працівниками Служби судової охорони (далі - Служба).

Пропуск осіб до адміністративної будівлі та приміщень судів, які проводять діяльність, пов'язану з державною таємницею, та на їх територію транспортних засобів здійснюється з урахуванням Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. №939.

1.3. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в суді, працівники Служби керуються Конституцією України, Законом України "Про судоустрій і статус судів", Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.

  1.4. В холі адміністративної будівлі обладнано пункт пропуску з турнікетом (з автоматичною системою контролю та управління доступом), стаціонарним металодетектором арочного типу та ручним металошукачем, засобами відеонагляду та зв'язку; у разі необхідності може додатково обладнуватися спеціальними технічними та іншими засобами, призначеними для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей.

1.5. Службові входи до адміністративної будівлі та приміщень судів обладнані пристроями контролю доступу, які є складовими автоматичної системи контролю та управління доступом.

1.6. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки в адміністративну будівлю та приміщення судів, а також винесення таких цінностей за їх межі здійснюється з дозволу голови суду або керівника апарату відповідного суду.

1.7. Для речей, які заборонено проносити до адміністративної будівлі та приміщень судів, перед пунктом пропуску обладнано камери схову.

1.8. Контроль за здійсненням пропускного режиму покладається на командира підрозділу охорони Служби, що здійснює охорону, а також на голів, керівників апаратів судів, які інформують начальника територіального управління Служби про порушення вимог цих Правил працівниками Служби.

1.9. Примірник цих Правил розміщується в холі адміністративної будівлі перед пунктом пропуску, на видному та доступному для відвідувачів місці.

 

2. Порядок пропуску осіб до адміністративної будівлі та приміщень судів, органів та установ системи правосуддя

2.1. Пропускний режим здійснюється в робочі дні та години, згідно з установленим головою відповідного суду розпорядком роботи.

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до адміністративної будівлі та приміщень забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина для виїзду за кордон, службового посвідчення, посвідчення адвоката України, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, або іншого документа визначеного ст.13 Закону України "Про Єдиний держаний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус").

Для ідентифікації осіб, які прибули до суду, за умови наявності технічних засобів, призначених для встановлення достовірності відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, може бути використаний мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія".

2.4. Безперешкодно, зокрема в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, до адміністративної будівлі в який вони працюють, за пред'явленням посвідчення судді або службового посвідчення, встановленого зразка, пропускаються: голови судів, заступники голів судів, судді, керівники апаратів.

2.5. Голови, заступники голів та судді інших судів, судді у відставці пропускаються до адміністративної будівлі та приміщень судів в робочі дні та години за пред'явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці).

2.6. Працівники апаратів судів пропускаються до адміністративної будівлі та приміщень, в яких вони працюють, в робочі дні та години за пред'явленням службового посвідчення.

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники судів,  пропускаються до відповідних приміщень, згідно зі списком, затвердженим головою суду або керівником апарату відповідного суду, працівники регіонального відділення школи суддів, згідно зі списком, затвердженим директором відділення, за пред'явленням службового посвідчення.

2.7. До адміністративної будівлі та приміщень судів із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:

працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, працівники Служби, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов'язків - за пред'явленням службового посвідчення;

особи, які беруть участь у розгляді кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ, за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред'явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. Якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, працівник Служби через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з'ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

інші особи, які тимчасово залучаються на період виконання робіт у приміщеннях судів (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні), згідно зі списком, затвердженим головою суду або керівником апарату цього суду (із зазначенням конкретного періоду часу виконання робіт), після пред'явлення документа, який посвідчує особу та проходження обов'язкового догляду речей та інструменту якій вноситься-виноситься з адміністративної будівлі;

особи, що прибули на відкриті судові засідання, за пред'явленням документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули для участі в засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), за списками, підписаними головою суду або керівником апарату відповідного суду, після пред'явлення документа, що посвідчує особу.

особи що прибули для участі у заходах, які проводяться Одеським регіональним відділенням Національної школи суддів України в приміщені  Південно-західного апеляційного господарського суду, за списками, підписаними директором відділення, після пред'явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, працівник Служби інформує про це керівника або заступника керівника апарату, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

2.8. Пропуск народних депутатів України до адміністративної будівлі та приміщень судів здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про статус народного депутата України".

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до адміністративної будівлі та приміщень судів здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини"

2.9. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщень судів здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення судів які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу голови суду або керівника апарату суду до якого вони прибули.

2.10. Журналісти, працівники засобів масової інформації пропускаються за пред'явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації. Застосування ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому відповідним процесуальним законодавством.

2.11. До адміністративної будівлі та приміщень судів з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники Служби, працівники правоохоронних органів та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов'язків.

Вогнепальна й холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров'я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщень судів за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

2.12. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічної служб тощо пропускаються до адміністративної будівлі та приміщень судів (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред'явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівників відповідного суду, а за їх відсутності - працівника Служби.

2.13. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій працівники Служби пропускають до приміщень судів працівників відповідних ремонтних служб у супроводі працівника апарату відповідного суду та негайно повідомляють про це голову суду або керівника апарату відповідного суду та чергового територіального управління Служби.

2.14. Інформація щодо осіб, які пропускаються до адміністративної будівлі судів та не є їх працівниками, заноситься працівниками Служби до Журналу відвідувачів (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров'ю осіб, які перебувають у адміністративній будівлі, приміщенні) або до відповідної інформаційної підсистеми (у разі наявності).

2.15. Порядок пропуску конвойних нарядів правоохоронних органів та осіб, які перебувають під їх охороною, а також осіб, щодо яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, визначається відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами.

2.16. У робочі дні, після закінчення робочого часу у адміністративній будівлі (приміщеннях) судів можуть перебувати:

1) судді та працівники цих судів;

2) працівники правоохоронних органів, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, у разі перебування в цих приміщеннях осіб, яких вони охороняють;

3) конвойні наряди правоохоронних органів та особи, які перебувають під їх охороною;

4) особи, що беруть участь у засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), якщо такі заходи тривають;

5) особи, що беруть участь у судових засіданнях, які на час закінчення робочого дня не завершені;

6) медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо, які прибули за викликом.

2.17. Вхід та вихід до адміністративної будівлі судів особами, що не є їх працівниками, здійснюється лише через центральний вхід, обладнаний контрольно-пропускним пунктом (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).

У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

 

3. Порядок пропуску транспортних засобів на адміністративну

територію будівлі

3.1.      В'їзд транспортних засобів на адміністративну територію будівлі здійснюється через контрольно-пропускний пункт, обладнаний технічними засобами контролю та зв'язку. Інформація щодо транспортних засобів, в'їзду (виїзду) транспортних засобів на адміністративну територію (з території) фіксується технічними засобами контролю в'їзду (виїзду) транспортних засобів (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров'ю осіб, які перебувають у адміністративній будівлі).

3.2.      На адміністративну територію будівлі пропускаються:

1) транспортні засоби конвойних нарядів правоохоронних органів, Національної гвардії України, якими доставляються обвинувачені (підсудні), засуджені після пред'явлення начальником варти службового посвідчення;

2) транспортні засоби, за допомогою яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду;

3) службові транспортні засоби відповідного суду (згідно зі списками, затвердженими головою суду або керівником апарату відповідного суду);

4) особисті транспортні засоби суддів, працівників відповідного суду за списком, затвердженим головою суду або керівником апарату цих судів, після пред'явлення посвідчення судді, працівника відповідного суду або за допомогою автоматичної системи пропуску;

5) транспортні засоби інших судів, органів, установ підприємств, організацій за дозволом голови відповідного суду або керівника апарату після пред'явлення посвідчення судді, документа, що посвідчує особу;

6) транспортні засоби медичних, екстрених, аварійних, технічних та ремонтних служб, які прибули за викликом, у супроводі й під контролем працівників Служби, які здійснюють пропуск осіб до адміністративної будівлі судів після пред'явлення відповідного службового посвідчення або документа, що посвідчує особу.

3.3. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території суду здійснюються під наглядом працівника (-ів) Служби.

 

4.         Обмеження щодо пропуску осіб до адміністративної будівлі та приміщень судів

4.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

Під час проведення закритих засідань органів та установ системи правосуддя доступ до відповідних приміщень, у яких проводяться такі засідання, обмежується рішенням голови суду або керівника апарату відповідного суду.

4.2. Забороняється пропуск до адміністративної будівлі та приміщень судів осіб:

1) з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп'яніння або психічного розладу;

2) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.10 розділу 2 цих Правил;

3) з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями тощо;

4) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам; 

5) з наркотичними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, хімічними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо;

6) з тваринами (крім осіб правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками або собак-поводирів яких використовують маломобільні групи населення з вадами зору);

7) з довгомірними та габаритними предметами, валізами, рюкзаками, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600х400х200 мм, або довжиною понад 1000 мм);

8) з гучномовцями, динаміками, іншими пристроями для гучного відтворення звукової інформації;

9) іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використанні для нападу і створюють загрозу життю чи здоров'ю суддів, працівників суду, учасників судового процесу, відвідувачів, працівників Служби.

4.3. Особи, які прибули до суду, на час відвідування речі та предмети, з якими заборонено пропуск до адміністративної будівлі або приміщень судів, можуть залишити у спеціальних індивідуальних камерах схову, обладнаних поряд із пунктами пропуску, окрім речей і предметів, визначених підпунктами 5 - 7 пункту 4.2 розділу 4 цих Правил.