flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Примірні правила пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ

НАКАЗ

від 30 січня 2020 року N 43/61

Про затвердження Примірних правил пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів

Із змінами і доповненнями, внесеними
  наказами Державної судової адміністрації України,
 Служби судової охорони
  від 16 квітня 2020 року N 185/168,
 від 22 червня 2020 року N 278/258

Відповідно до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів", з метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу, встановлення порядку пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів наказуємо:

1. Затвердити Примірні правила пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів (далі - Примірні правила), що додаються.

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю Державної судової адміністрації України довести цей наказ до відома Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України, вищих спеціалізованих судів, апеляційних судів, місцевих адміністративних та господарських судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України для розроблення та затвердження внутрішніми актами цих органів відповідних Правил пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя і транспортних засобів на їх територію.

3. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України довести цей наказ до голів місцевих загальних судів для розроблення та затвердження внутрішніми актами цих органів відповідних Правил пропуску осіб до будинків (приміщень) судів і транспортних засобів на їх територію.

4. Начальникам територіальних управлінь Служби судової охорони узяти участь у розробленні головами судів, керівниками органів та установ системи правосуддя Правил пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя на їх територію транспортних засобів для забезпечення якісного виконання покладених на Службу судової охорони завдань.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України (згідно з розподілом повноважень) та заступника Голови Служби судової охорони (зі служби).

 

Голова Державної
судової адміністрації України

З. Холоднюк

Голова Служби
судової охорони

В. Бондар

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Державної судової адміністрації України та Служби судової охорони
 30 січня 2020 року N 43/61

 

ПРИМІРНІ ПРАВИЛА
 пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають порядок пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів з метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу.

1.2. Пропуск осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів (далі - пропускний режим) здійснюється працівниками Служби судової охорони (далі - Служба).

Пропуск осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя, які провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, та на їх територію транспортних засобів здійснюється з урахуванням Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. N 939.

(пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з наказом
 Державної судової адміністрації України, Служби
  судової охорони від 22.06.2020 р. N 278/258)

1.3. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в судах, інших органах та установах системи правосуддя працівники Служби керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.

1.4. Пропуск осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність.

1.5. На вході до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя обладнуються пункти пропуску з турнікетом (з автоматичною системою контролю та управління доступом), стаціонарним металодетектором арочного типу або ручними металошукачами, рентгенотелевізійним інтроскопом (у разі необхідності), кабіною (кімнатою) для вибіркового огляду осіб, засобами відеонагляду та зв'язку та інших спеціальних технічних та інших засобів, призначених для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей.

1.6. Службові входи до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя обладнуються пристроями контролю доступу, які є складовими автоматичної системи контролю та управління доступом.

1.7. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки в будинки (приміщення) судів, органів та установ системи правосуддя, а також винесення таких цінностей за межі відповідних будинків (приміщень) здійснюється відповідно до порядку, встановленого головою суду, керівником чи уповноваженою особою органу або установи системи правосуддя.

1.8. Для речей, які заборонено проносити до будинків (приміщень) судів, інших органів та установ системи правосуддя, після пунктів пропуску обладнуються камери схову.

(пункт 1.8 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної судової
  адміністрації України, Служби судової охорони від 16.04.2020 р. N 185/168)

1.9. Обладнання пунктів пропуску та камер схову покладається на відповідні суди, органи та установи системи правосуддя.

1.10. Контроль за здійсненням пропускного режиму покладається на начальників територіальних управлінь (командирів підрозділів охорони) Служби, що здійснюють їх охорону, а також на голів, керівників апаратів судів, керівників інших органів та установ системи правосуддя, керівників їх секретаріатів, які інформують начальників територіальних управлінь (командирів підрозділів охорони) Служби про порушення вимог цих Правил працівниками Служби.

1.11. Примірник цих Правил розміщується в будинку (приміщенні) суду, іншого органу або установи системи правосуддя перед пунктом пропуску, на видному та доступному для відвідувачів місці.

2. Порядок пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя

2.1. Пропускний режим здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим головою суду, керівником іншого органу або установи системи правосуддя розпорядком роботи.

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до зазначених будинків (приміщень) забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду, іншого органу або установи системи правосуддя, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина для виїзду за кордон, службового посвідчення, посвідчення адвоката України, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).

Для ідентифікації осіб, які прибули до суду, іншого органу або установи системи правосуддя, за умови наявності в цих органах технічних засобів, призначених для встановлення достовірності відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, може бути використаний мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія".

(пункт 2.3 доповнено абзацом згідно з наказом
 Державної судової адміністрації України, Служби
  судової охорони від 22.06.2020 р. N 278/258)

2.4. Безперешкодно, зокрема в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, до приміщень, в яких вони працюють, за пред'явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка пропускаються: голови судів, заступники голів судів, судді, керівники, заступники керівників та члени органів та установ системи правосуддя, керівники секретаріатів (апаратів).

2.5. Голови, заступники голів та судді інших судів, судді у відставці пропускаються до будинків (приміщень) судів, органів або установ системи правосуддя в робочі дні та години за пред'явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці).

2.6. Працівники апаратів судів, інших органів та установ системи правосуддя пропускаються до будинків (приміщень), в яких вони працюють, в робочі дні та години за пред'явленням службового посвідчення.

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники судів, інших органів та установ системи правосуддя пропускаються до відповідних приміщень згідно зі списком, затвердженим головою суду, керівником органу або установи системи правосуддя чи керівником секретаріату (апарату) цих органів або установ системи правосуддя за пред'явленням службового посвідчення.

2.7. До будинків (приміщень) судів, інших органів та установ системи правосуддя із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:

працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, працівники Служби, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов'язків - за пред'явленням службового посвідчення;

особи, які беруть участь у розгляді кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ, - за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред'явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. Якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, працівник Служби через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з'ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

інші особи, які тимчасово залучаються на період виконання робіт у приміщеннях судів, інших органів та установ системи правосуддя (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні), - згідно зі списком, затвердженим головою суду, керівником органу або установи системи правосуддя чи керівником секретаріату (апарату) цих органів або установ (із зазначенням конкретного періоду часу виконання робіт), після пред'явлення документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули на відкриті судові засідання, - за пред'явленням документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули для участі в засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), - за списками, підписаними головою суду, керівником органу або установи системи правосуддя чи керівником секретаріату (апарату) цих органів або установ, після пред'явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, працівник Служби інформує про це керівника або заступника керівника секретаріату (апарату) органу або установи системи правосуддя, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

2.8. Пропуск народних депутатів України до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про статус народного депутата України".

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".

(розділ 2 доповнено новим пунктом 2.8 згідно з
  наказом Державної судової адміністрації України,
  Служби судової охорони від 22.06.2020 р. N 278/258,
 у зв'язку з цим пункти 2.8 - 2.18
  вважати пунктами 2.9 - 2.19 відповідно)

2.9. Адвокати пропускаються за пред'явленням документа, що посвідчує особу адвоката. Під час здійснення пропуску адвокатів забороняється проводити огляд документів, пов'язаних із здійсненням адвокатської діяльності. У ході візуального огляду вмісту валіз, сумок, портфелів тощо в частині можливої наявності в них заборонених для пронесення предметів працівник Служби може застосовувати освітлювальний ліхтарик, не допускаючи при цьому безпосереднього контакту з такими документами.

(розділ 2 доповнено новим пунктом 2.9 згідно з наказом Державної судової
  адміністрації України, Служби судової охорони від 16.04.2020 р. N 185/168,
 у зв'язку з цим пункти 2.9 - 2.18 вважати пунктами 2.10 - 2.19)

2.10. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщень судів здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення органів або установ системи правосуддя, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу керівника (керівника секретаріату, апарату) органу або установи системи правосуддя.

2.11. Журналісти, працівники засобів масової інформації пропускаються за пред'явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації. Застосування ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому відповідним процесуальним законодавством.

2.12. До будинків (приміщень) судів, інших органів та установ системи правосуддя з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники Служби, працівники правоохоронних органів та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов'язків.

Вогнепальна й холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров'я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщень судів за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

2.13. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічної служб тощо пропускаються до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред'явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівників відповідного суду, органу або установи системи правосуддя, а за їх відсутності - працівника Служби.

2.14. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій працівники Служби пропускають до приміщень судів, органів та установ системи правосуддя працівників відповідних ремонтних служб у супроводі працівника апарату відповідного суду, органу та установи системи правосуддя й негайно повідомляють про це голову суду, керівництво органу або установи системи правосуддя, чергового територіального управління Служби.

2.15. Інформація щодо осіб, які пропускаються до будинків (приміщень) судів, органів, установ системи правосуддя та не є їх працівниками, заноситься працівниками Служби до Журналу відвідувачів (додаток N 1) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров'ю осіб, які перебувають у будинку (приміщенні) даної установи) або до відповідної інформаційної підсистеми (у разі наявності).

2.16. Порядок пропуску конвойних нарядів правоохоронних органів та осіб, які перебувають під їх охороною, а також осіб, щодо яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, визначається відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами.

2.17. У робочі дні, після закінчення робочого часу, у будинках (приміщеннях) судів, органів, установ системи правосуддя можуть перебувати:

1) судді та працівники цих органів, установ системи правосуддя;

2) працівники правоохоронних органів, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, у разі перебування в цих будинках (приміщеннях) осіб, яких вони охороняють;

3) конвойні наряди правоохоронних органів та особи, які перебувають під їх охороною;

4) особи, що беруть участь у засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), якщо такі заходи тривають;

5) особи, що беруть участь у судових засіданнях, які на час закінчення робочого дня не завершені;

6) медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо прибули за викликом.

2.18. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні до будинків (приміщень) судів, у разі проведення невідкладного відкритого судового засідання, право бути присутніми мають будь-які особи, а у разі закритого судового засідання, пропускаються лише учасники судового засідання, а також конвойні наряди та особи, які перебувають під їх охороною.

2.19. Вхід та вихід до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя особами, що не є їх працівниками, здійснюється лише через центральні входи, обладнані контрольно-пропускними пунктами (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).

У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

3. Порядок пропуску транспортних засобів на територію судів, органів та установ системи правосуддя

3.1. В'їзд транспортних засобів на територію судів, органів та установ системи правосуддя здійснюється через контрольно-пропускні пункти, обладнані технічними засобами контролю та зв'язку. Інформація щодо транспортних засобів, в'їзду (виїзду) транспортних засобів на територію (з території) суду, органів та установ системи правосуддя, заноситься працівниками Служби до Журналу в'їзду (виїзду) транспортних засобів (додаток N 2) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров'ю осіб, які перебувають у будинку (приміщенні) даної установи).

3.2. На територію судів, органів та установ системи правосуддя пропускаються:

1) транспортні засоби конвойних нарядів правоохоронних органів, Національної гвардії України, якими доставляються обвинувачені (підсудні), засуджені після пред'явлення начальником варти службового посвідчення;

2) транспортні засоби, за допомогою яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, після пред'явлення старшим наряду службового посвідчення та посвідчення старшого наряду особистої охорони встановленого зразка;

3) службові транспортні засоби відповідного суду, органу чи установи системи правосуддя (згідно зі списками, затвердженими головою суду, керівником органу або установи системи правосуддя чи керівником секретаріату (апарату) цих органів або установ);

4) особисті транспортні засоби суддів, працівників відповідного суду, органу чи установи системи правосуддя за списком, затвердженим головою суду, керівником органу або установи системи правосуддя чи керівником секретаріату (апарату) цих органів або установ, після пред'явлення посвідчення судді, працівника відповідного суду, органу, установи системи правосуддя;

5) транспортні засоби інших судів, органів, установ підприємств, організацій за дозволом голови відповідного суду, керівника органу чи установи системи правосуддя після пред'явлення посвідчення судді, документа, що посвідчує особу;

6) транспортні засоби медичних, екстрених, аварійних, технічних та ремонтних служб, які прибули за викликом, у супроводі й під контролем працівників Служби, які здійснюють пропуск осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя, після пред'явлення відповідного службового посвідчення або документа, що посвідчує особу.

3.3. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території суду, органу чи установи системи правосуддя здійснюються під наглядом працівника(-ів) Служби.

3.4. Забороняється:

в'їзд (виїзд) транспортних засобів на територію (з території) суду під час висадки (посадки) зі спеціального (службового) автомобіля осіб, які доставлені під конвоєм правоохоронних органів чи Національної гвардії України;

вхід (вихід) осіб через пункти пропуску транспортних засобів на території (з території) судів.

4. Обмеження щодо пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, інших органів та установ системи правосуддя

4.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

Під час проведення закритих засідань органів та установ системи правосуддя доступ до відповідних приміщень органів та установ системи правосуддя, у яких проводяться такі засідання, обмежується рішенням керівника відповідного органу.

4.2. Забороняється пропуск до будинків (приміщень) судів, інших органів та установ системи правосуддя осіб:

1) з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп'яніння або психічного розладу;

2) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.10 розділу 2 цих Правил;

3) з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями тощо;

4) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам;

5) з наркотичними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо;

6) з тваринами (крім осіб варт правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками);

7) з довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600 х 400 х 200 мм);

8) з гучномовцями, динаміками, іншими пристроями для гучного відтворення звукової інформації;

9) іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використанні для нападу і створюють загрозу життю чи здоров'ю суддів, працівників суду, органів, установ системи правосуддя, учасників судового процесу, відвідувачів, працівників Служби.

4.3. Особи, які прибули до суду, органу чи установи системи правосуддя, на час відвідування цих органів речі та предмети, з якими заборонено пропуск до будинків (приміщень) судів, інших органів та установ системи правосуддя, можуть залишити у спеціальних індивідуальних камерах схову, обладнаних поряд із пунктами пропуску, окрім речей і предметів, визначених підпунктами 5 - 7 пункту 4.2 розділу 4 цих Правил.

4.4. Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, забороняється пропуск до будинків (приміщень) судів, інших органів та установ системи правосуддя осіб:

1) з ознаками респіраторних захворювань та підвищеною температурою;

2) без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски;

3) які не є учасниками судових засідань.

(розділ 4 доповнено пунктом 4.4 згідно з наказом Державної судової
  адміністрації України, Служби судової охорони від 16.04.2020 р. N 185/168)

 

В. о. начальника юридичного
управління Державної судової
адміністрації України

Т. Опанасюк

Начальник управління забезпечення
безпеки учасників судового
процесу Служби судової охорони

І. Шашкін

 

 

Додаток 1
 Примірних правил пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів й установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів
 (пункт 2.13 розділу 2)

 

ЖУРНАЛ

                                                               відвідувачів ________________________________________________
                                                                                                                      (назва об'єкта суду, органу чи установи системи правосуддя)


 

 

Розпочато ____________ 20__ року

Закінчено ____________ 20__ року


 

N з/п

Дата та час входу

Прізвище, ім'я по батькові (без скорочень)

Назва та номер документа, що посвідчує особу

Номер службового кабінету, залу судового засідання, тощо

Дата та час виходу

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Додаток 2
 Примірних правил пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів й установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів
 (пункт 3.1 розділу 3)

 

ЖУРНАЛ

                       в'їзду (виїзду) транспортних засобів на (з) територію(-ї) ________________________________________________
                                                                                                                                                                             (назва об'єкта суду, органу чи установи системи правосуддя)


 

 

Розпочато ____________ 20__ року

Закінчено ____________ 20__ року


 

N з/п

Дата та час заїзду

Модель та державний номер транспортного засобу

Прізвище, ім'я, по батькові водія

Назва та номер документа, що посвідчує особу

Дата та час виїзду

1

2

3

4

5

6