flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Тимчасовий порядок забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 грудня 2016 року N 1352

Про затвердження Тимчасового порядку забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 18 січня 2017 року N 29

Відповідно до підпункту 1 пункту 44 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Законів України "Про Національну поліцію" та "Про Національну гвардію України" наказую:

 1. Затвердити Тимчасовий порядок забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них, що додається.
 2. Начальникам головних управлінь Національної поліції в областях та м. Києві, командувачеві Національної гвардії України вжити заходів щодо забезпечення належного виконання Тимчасового порядку забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 18.01.2017 р. N 29)

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ярового С. А. та т. в. о. Голови Національної поліції України Трояна В. А.

 

Міністр

А. Б. Аваков

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради юстиції
26 грудня 2016 року N 3470/0/15-16

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
26 грудня 2016 року N 1352

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них

I. Загальні положення

 1. Цей Тимчасовий порядок визначає механізм забезпечення охорони приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, підтримання громадського порядку в них, який здійснюється підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії України тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони.
 2. Під час здійснення охорони та пропускного режиму в судах, інших органах та установах системи правосуддя поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цим Тимчасовим порядком.

При вчиненні особами протиправних дій стосовно суддів, працівників апарату суду, учасників судового процесу, працівників інших органів та установ системи правосуддя, осіб, що перебувають у приміщеннях судів, органів та установ системи правосуддя, поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України зобов'язані невідкладно вжити заходи, передбачені законами України "Про Національну поліцію" та "Про Національну гвардію України".

 1. На вході до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя обладнуються пункти пропуску з відповідними технічними засобами контролю та зв'язку.

Пропуск матеріальних цінностей, обладнання, техніки в приміщення суду, органів та установ системи правосуддя та переміщення таких цінностей за межі приміщень здійснюється відповідно до порядку, встановленого головою суду, керівником чи уповноваженою особою органу або установи системи правосуддя.

 1. Для речей, які заборонено проносити до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя, поряд із пунктами пропуску обладнуються камери схову.

Обладнання пунктів пропуску та камер схову покладається на відповідні суди та органи й установи системи правосуддя.

 1. Контроль за здійсненням пропуску осіб до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя покладається на відповідного керівника територіального органу Національної поліції України, командира військової частини (підрозділу) Національної гвардії України, а також на керівників судів, інших органів та установ системи правосуддя, які інформують керівника територіального органу Національної поліції України, командира військової частини (підрозділу) Національної гвардії України про допущені порушення вимог цього Порядку поліцейськими чи військовослужбовцями Національної гвардії України.
 2. Примірник цього Тимчасового порядку розміщується в приміщенні суду, іншого органу або установи системи правосуддя на видному та доступному для відвідувачів місці.

II. Порядок пропуску осіб до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя

 1. Пропуск осіб до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим головою суду, керівником іншого органу або установи системи правосуддя розпорядком роботи.
 2. У неробочі дні та години пропуск осіб до зазначених приміщень забороняється, крім випадків, визначених цим Тимчасовим порядком.
 3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду, інших органів та установ системи правосуддя, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового посвідчення, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).
 4. Судді, керівники, заступники керівників та члени органів та установ системи правосуддя безперешкодно пропускаються до приміщень, у яких вони працюють, у тому числі в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, за пред'явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка.
 5. Судді інших судів та судді у відставці пропускаються до приміщення суду в робочі дні суду за пред'явленням посвідчення судді (судді у відставці).
 6. Працівники судів, інших органів та установ системи правосуддя у робочі години та дні вільно пропускаються до приміщень, де вони працюють, за пред'явленням службового посвідчення.

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники судів, інших органів або установ системи правосуддя пропускаються до відповідних приміщень згідно зі списком, затвердженим головою суду, керівником іншого органу та установи системи правосуддя або керівником секретаріату (апарату) відповідного органу або установи системи правосуддя за пред'явленням службового посвідчення.

 1. До приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя із використанням спеціальних технічних засобів (у разі обладнання такими засобами) пропускаються:

працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України - за пред'явленням службового посвідчення;

особи, які беруть участь у провадженні кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ - за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред'явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. У разі якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, поліцейський або військовослужбовець Національної гвардії України через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з'ясовує особу, яка прибула, і в подальшому виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

інші особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщеннях судів, інших органів та установ системи правосуддя, - згідно зі списком, затвердженим головою відповідного суду, уповноваженою особою відповідного органу або установи системи правосуддя, після пред'явлення документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули на відкриті судові засідання, - за пред'явленням документа, який посвідчує особу.

Пропуск до приміщень органів та установ системи правосуддя осіб, що прибули на засідання та інші заходи (наради, переговори тощо), здійснюється за списками, підписаними керівником органу або установи системи правосуддя або керівником секретаріату (апарату) цього органу або установи, після пред'явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, поліцейський або військовослужбовець Національної гвардії України інформує про це керівника або заступника керівника секретаріату (апарату) органу та установи системи правосуддя, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

 1. Пропуск народних депутатів України до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про статус народного депутата України".

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".

 1. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщень судів здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Порядком взаємодії Державної судової адміністрації України, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, апеляційних і місцевих судів під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, затвердженим наказом Державної судової адміністрації України від 18 листопада 2015 року N 199.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення органів або установ системи правосуддя, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу керівника органу або установи системи правосуддя або керівника секретаріату (апарату) цього органу або установи.

 1. Режимні приміщення здаються під охорону та знімаються з охорони відповідальною особою згідно зі списком, що надається поліцейському або військовослужбовцю Національної гвардії України, який здійснює охорону суду, іншого органу або установи системи правосуддя. Список із зразками підписів складається режимно-секретним органом. Режимні приміщення з опечатаними вхідними дверима й робочі екземпляри ключів від них у пеналах, опечатаних особистою номерною металевою печаткою відповідальної особи, здаються під охорону поліцейському або військовослужбовцю Національної гвардії України, який здійснює охорону суду, іншого органу або установи системи правосуддя, за підписом у журналі. За відсутності відповідальних осіб режимні приміщення можуть бути відкриті комісією (не менш як три особи), утвореною за розпорядженням керівника установи. Доступ у режимні приміщення надається:

1) голові суду, керівнику іншого органу та установи системи правосуддя, керівнику секретаріату (апарату) цього органу та установи;

2) працівникам режимно-секретного органу,

3) особам, які мають безпосереднє відношення до проведення у приміщеннях секретних робіт.

Доступ у режимні приміщення особам, які не мають безпосереднього відношення до секретних робіт, що проводяться в них, можуть дозволити в разі службової потреби голова суду, керівник іншого органу або установи системи правосуддя, керівник секретаріату (апарату) цього органу або установи або керівник режимно-секретного органу.

 1. Працівники засобів масової інформації пропускаються за пред'явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації (редакційне посвідчення, інший документ, виданий редакцією відповідного засобу масової інформації, тощо). Використання ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, установленому процесуальним законодавством.
 2. До приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники правоохоронних органів, військовослужбовці Національної гвардії України та фельд'єгерської служби під час виконання ними службових обов'язків.

Вогнепальна та холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров'я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщень судів за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

 1. Медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної та аварійної служб пропускаються до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя в супроводі працівника секретаріату (апарату) відповідного суду, органу або установи системи правосуддя.
 2. Пропуск до режимного приміщення (зони, території) суду, органу або установи системи правосуддя працівників медичного персоналу служби невідкладної медичної допомоги, працівників рятувальної та аварійної служб тощо в разі виникнення надзвичайної ситуації здійснюється безперешкодно, за наявності службових посвідчень, у супроводі працівників відповідного суду, органу або установи системи правосуддя, а за їх відсутності - поліцейського або військовослужбовця Національної гвардії України.
 3. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій поліцейські або військовослужбовці Національної гвардії України пропускають до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя працівників відповідних міських ремонтних служб у супроводі працівника апарату відповідного суду, органу та установи системи правосуддя та негайно повідомляють голову суду, керівництво органу або установи системи правосуддя, чергового територіального органу поліції або чергового (командира) підрозділу Національної гвардії України.

III. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя

 1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

Під час проведення закритих засідань органів та установ системи правосуддя доступ до відповідних приміщень органів та установ системи правосуддя, у яких проводяться такі засідання, обмежується актом відповідного органу.

 1. Забороняється пропуск до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя осіб:

1) з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

2) з тваринами;

3) з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, крім осіб, визначених у пункті 12 розділу ІІ цього Тимчасового порядку;

4) з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;

5) з колюче-ріжучими предметами;

6) з валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (600 х 400 х 200 мм).

 

Голова Державної судової
адміністрації України

З. В. Холоднюк

Директор департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу або Міністерства
внутрішніх справ України

В. Є. Боднар

 

 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2018
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2018