flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інформація про виконання бюджету Господарським судом Одеської області за 2017 року

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання бюджету Господарським судом Одеської області за 2017 року

(грн.)

 

Код

Найменування видатків

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

План на 2017 рік станом на 01.01.17

План на 2017 рік з урахуванням внесених змін

Касове виконання за  2017 рік

План на 2017 рік станом на 01.01.17

План на 2017 рік з урахуванням внесених змін

Касове виконання за  2017 рік

План на 2017 рік станом на 01.01.17

План на 2017 рік з урахуванням внесених змін

Касове виконання за  2017 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

28910600

31126400

31126242

3946000

5641100

5481414

32856600

36767500

36607656

 

Поточні видатки

28910600

31126400

31126242

3946000

5641100

5481414

32856600

36767500

36607656

2110

Оплата праці

23407800

23494200

23494131

0

0

0

23407800

23494200

23494131

2111

Заробітна плата, у т.ч.

23407800

23494200

23494131

 

 

 

23407800

23494200

23494131

 

судді

8944800

9031200

9031200

 

 

 

8944800

9031200

9031200

 

аппарат суду

14463000

14463000

14462931

 

 

 

14463000

14463000

14462931

2112

Грошове забезпечення військовослужбовців

 

 

 

 

 

 

0

0

0

2120

Нарахування на оплату праці

5299100

5255900

5255866

 

 

 

5299100

5255900

5255866

2200

Використання товарів і послуг

0

2049600

2049545

3326300

3262600

3243262

3326300

5312200

5292807

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

 

1950600

1950600

1950066

1950600

1950600

1950066

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 

 

 

 

 

 

0

0

0

2230

Продукти харчування

 

 

 

 

 

 

0

0

0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 

2049600

2049545

1330700

1276500

1276423

1330700

3326100

3325968

2250

Видатки на відрядження

 

 

 

45000

35500

16773

45000

35500

16773

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 

 

 

 

 

 

0

0

0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

203700

203700

203700

554700

554700

414700

758400

758400

618400

2271

Оплата теплопостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2273

Оплата електроенергії

203700

203700

203700

554700

554700

414700

758400

758400

618400

2274

Оплата природного газу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2275

Оплата інших енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2276

Оплата енергосервісу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

 

 

 

 

6700

6360

0

6700

6360

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

 

 

 

6700

6360

0

6700

6360

2400

Обслуговування боргових зобов'язань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2410

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2420

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2600

Поточні трансферти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2700

Соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710

Виплата пенсій і допомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2720

Стипендії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2730

Інші виплати населенню

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2800

Інші поточні видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

Капітальні видатки

 

123000

123000

65000

1817100

1817092

65000

1940100

1940092

3100

Придбання основного капіталу

 

123000

123000

65000

1817100

1817092

65000

1940100

1940092

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 

123000

123000

65000

1817100

1817092

65000

1940100

1940092