flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію

 

Запит на інформацію подається до Господарського суду Одеської області фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, за допомогою телефонного або факсового засобів зв’язку.

Запит на інформацію подається у довільній формі.

Запит на інформацію повинен містити:

— прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку;

— загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;

— підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Подання запиту на отримання публічної інформації можливо:

Строк розгляду запитів на інформацію

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI:

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.