flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інформація про виконання бюджету Господарським судом Одеської області за 9 місяців 2017 року

 

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання бюджету Господарським судом Одеської області за 9 місяців 2017 року
                     
                    (грн.)
Код Найменування видатків Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
План на 2017 рік станом на 01.01.17 План на 2017 рік з урахуванням внесених змін Касове виконання за 9 місяців 2017 року План на 2017 рік станом на 01.01.17 План на 2017 рік з урахуванням внесених змін Касове виконання за 9 місяців 2017 року План на 2017 рік станом на 01.01.17 План на 2017 рік з урахуванням внесених змін Касове виконання за 9 місяців 2017 року
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 28910600 28997000 21199508 3946000 4291800 2108589 32856600 33288800 23308097
  Поточні видатки 28910600 28997000 21199508 3946000 4291800 2108589 32856600 33288800 23308097
2110 Оплата праці 23407800 23494200 17181971       23407800 23494200 17181971
2111 Заробітна плата, у т.ч. 23407800 23494200 17181971       23407800 23494200 17181971
  судді 8944800 9031200 6151088       8944800 9031200 6151088
  аппарат суду 14463000 14463000 11030883       14463000 14463000 11030883
2112 Грошове забезпечення військовослужбовців                  
2120 Нарахування на оплату праці 5299100 5299100 3841037       5299100 5299100 3841037
2200 Використання товарів і послуг       3326300 3272100 1680629 3326300 3272100 1680629
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар       1950600 1950600 1087072 1950600 1950600 1087072
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали                  
2230 Продукти харчування                  
2240 Оплата послуг (крім комунальних)       1330700 1276500 588405 1330700 1276500 588405
2250 Видатки на відрядження       45000 45000 5152 45000 45000 5152
2260 Видатки та заходи спеціального призначення                  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 203700 203700 176500 554700 554700 242500 758400 758400 419000
2271 Оплата теплопостачання                  
2272 Оплата водопостачання та водовідведення                  
2273 Оплата електроенергії 203700 203700 176500 554700 554700 242500 758400 758400 419000
2274 Оплата природного газу                  
2275 Оплата інших енергоносіїв                  
2276 Оплата енергосервісу                  
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм                  
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм                  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                  
2400 Обслуговування боргових зобов'язань                  
2410 Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань                  
2420 Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань                  
2600 Поточні трансферти                  
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                  
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                  
2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям                  
2700 Соціальне забезпечення                  
2710 Виплата пенсій і допомоги                  
2720 Стипендії                  
2730 Інші виплати населенню                  
2800 Інші поточні видатки                  
3000 Капітальні видатки       65000 465000 185460 65000 465000 185460
3100 Придбання основного капіталу       65000 465000 185460 65000 465000 185460
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування       65000 465000 185460 65000 465000 185460
3120 Капітальне будівництво (придбання)                  
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла                  
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів                  
3130 Капітальний ремонт                  
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                  
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів                  
3140 Реконструкція та реставрація                  
3141 Реконструкція житлового фонду (приміщень)                  
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів                  
3143 Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури                  
3150 Створення державних запасів і резервів                  
3160 Придбання землі та нематеріальних активів                  
3200 Капітальні трансферти                  
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                  
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів                  
3230 Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям                  
                     
                     
                     
  Начальник ФЕВ       Дукова М.М.