flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

До уваги Фізична особа-підприємець Чуприна Олександра Юріївна.

26 лютого 2024, 17:18

Відповідно до ч.2 ст.121 Закону України ,,Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” (із змінами) повідомити боржника про видачу даного судового наказу шляхом розміщення тексту відповідного судового наказу на офіційному веб-порталі судової влади України з урахуванням вимог, визначених          Законом України ,,Про доступ до судових рішень”.

image

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СУДОВИЙ  НАКАЗ

 

"26" лютого 2024 р.

    м. Одеса     

 

 № 916/638/24

Господарський суд Одеської області у складі судді Лічмана Л.В.,

розглянувши зареєстровану 20.02.2024 р. за вх. № 663/24

заяву Акціонерного товариства Комерційного банку ,,Приватбанк” (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д)  

до боржника: Фізичної особи-підприємця Чуприни Олександри Юріївни   (74900, Херсонська обл., місто Нова Каховка, проспект Перемоги, будинок 8, квартира 20)

про стягнення 86287,08 грн, 

встановив:

Акціонерне товариство Комерційний банк ,,Приватбанк” звернулось до Господарського суду Одеської області із заявою (зареєстрована 20.02.2024 р. за вх. № 663/24) про видачу судового наказу про стягнення з Фізичної особи-підприємця Чуприни Олександри Юріївни 86287,08 грн заборгованості за договором № Б/Н від 26.11.2021 р., з яких 75787,08 грн заборгованості за кредитом, 10500,00 грн заборгованості за відсотками у вигляді щомісячної комісії. Крім того, заявник просить покласти на боржника судовий збір за подачу заяви у розмірі 242,24 грн.

В обґрунтування заяви Акціонерне товариство Комерційний банк ,,Приватбанк” посилається на невиконання Фізичною особою-підприємцем Чуприною Олександрою Юріївною зобов’язань за договором № Б/Н від 26.11.2021 р., до якого приєдналась шляхом підписання анкети-заяви від 26.11.2021 р. про приєднання до Умов та правил надання послуг ,,КУБ”, в частині повного та своєчасного повернення кредитних коштів, сплати комісії.

Згідно ч.1 ст.148 ГПК України судовий наказ може бути видано тільки за вимогами про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З урахуванням змісту ст.154 ГПК України, суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом п’яти днів з дня її надходження. Розгляд проводиться без судового засідання і повідомлення заявника і боржника. За результатами розгляду заяви про видачу судового наказу суд видає судовий наказ або постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу. Судовий наказ оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, проте може бути скасований в порядку, передбаченому цим розділом.

Згідно п.2 ч.1 ст.129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, – на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до названих норм процесуального права та ст.ст.525,526,530,611,625,629 ЦК України, ст.ст.173,193 ГК України, заявлена Акціонерним товариством Комерційний банк ,,Приватбанк” вимога в сумі 86287,08 грн підлягає задоволенню з покладанням на боржника витрат стягувача по сплаті судового збору у розмірі 242,24 грн, понесення яких підтверджено належним доказом.

Згідно п.7 ч.1 ст.155 ГПК України під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає обґрунтованість заявлених стягувачем вимог по суті.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.157 ГПК України боржник має право протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Заява про скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі.

Згідно ч.1 ст.159 ГПК України у разі ненадходження до суду заяви від боржника про скасування судового наказу протягом п’яти днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної сили.

                     Керуючись ст.129, розділом ІІ ГПК України, суд

                                                         наказав:

Стягнути з Фізичної особи-підприємця Чуприни Олександри Юріївни  (74900, Херсонська обл., місто Нова Каховка, проспект Перемоги, будинок 8, квартира 20, ідентифікаційний номер 3010107305) на користь Акціонерного товариства Комерційного банку ,,Приватбанк” (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, код 14360570) 75787/сімдесят п’ять тисяч сімсот вісімдесят сім/грн 08 коп. заборгованості за кредитом, 10500/десять тисяч п’ятсот/грн 00 коп. заборгованості за відсотками у вигляді щомісячної комісії, 242/двісті сорок дві/грн 24 коп. судового збору.

 

Стягувач: Акціонерне товариство Комерційного банку ,,Приватбанк” (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, код 14360570). 

 

Боржник: Фізична особа-підприємець Чуприна Олександра Юріївна   (74900, Херсонська обл., місто Нова Каховка, проспект Перемоги, будинок 8, квартира 20, ідентифікаційний номер 3010107305).

 

Відповідно до ч.2 ст.121 Закону України ,,Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” (із змінами) повідомити боржника про видачу даного судового наказу шляхом розміщення тексту відповідного судового наказу на офіційному веб-порталі судової влади України з урахуванням вимог, визначених       Законом України ,,Про доступ до судових рішень”.

 

Судовий наказ після набрання ним законної сили видати стягувачу.

 

Дата набрання судовим наказом законної сили: ________________________

 

Строк пред’явлення судового наказу до виконання: _____________________

 

Дата видачі судового наказу стягувачу: _____________________________

 

Суддя                                                                       Лічман Леонід Васильович