flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Фінансово-економічного відділ

Завдання та функції

Контакти

  • веде бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності  суду та складання звітності, виконання кошторису витрат на утримання суду, розрахунки з організаціями, установами та іншими особами, забезпечення дотримання штатної та фінансової дисципліни;
  • забезпечує правильність використання фонду заробітної плати, нарахування і видачі всіх видів грошових виплат;
  • забезпечує своєчасне нарахування і перерахування державних податків та інших обов’язкових платежів;
  • здійснює контроль за цілістю і правильним вико­ристанням коштів, основних засобів та інших матеріальних цінностей, що належать суду;
  • забезпечує контроль за наявністю та рухом майна, використанням фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
  • здійснює упорядкування бухгалтерської звітності на основі первинних документів і відповідних записів, своєчасне її подання у встановлені терміни до Державної судової адміністрації України та до інших компетентних органів в порядку, за формами та у строки, визначені чинним законодавством.

Каб. 435 (4-ий поверх)

Начальник відділу: Дукова Марина Миколаївна

 тел: 0(482) 30-79-58

e-mail: buh@od.arbitr.gov.ua